وب سایت نه چندان رسمی محمد حسن دهدشتی نیا

تحلیل

خطاب به علما و منبری هایی که مدام از حکومت عدل حضرت علی سخن می گویند و با هزار نیش و کنایه، به تخریب و تقبیح نظام جمهوری اسلامی می پردازند و هرگونه دفاع و حمایت از نظام اسلامی را برای خود ننگ و عار می پندارند! همان حضرت علی…
روایت خطی، فیلمبرداری مناسب، بازیگری های گیرا، طرح معمّا و ایجاد تعلیق برای مخاطب ، ویژگی تمامی فیلم های اخیرجناب فرهادی است. در فیلم گذشته امّا ، آنچه در داستان بیشتر از دیگر آثار فرهادی به چشم می آید زنای محصنه است. در فیلم ، مارین (بره‌ نیس بژو) که…
بدون شرح... (حاشیه ی جشنواره ی سالانه ی فیلم کن - فرانسه- منبع وب سایت رسمی جشنواره ی کن)
شما اینجا هستید: خانه تحلیل